Rada budowlana

W wyniku wielkiego zaangażowania wszystkich parafian w budowę kościoła w wymiarze duchowym i materialnym, w styczniu 2008 roku została powołana Rada Parafialno-Budowlana składająca się z pięciu osób, które bezinteresownie pomagają w tym wielkim dziele.