Strona główna

Na mocy dekretu ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, 8 grudnia 2007 roku została erygowana nowa parafia w Gromcu pod wezwaniem

Matki Bożej Różańcowej.

Parafia ta liczy około 1600 parafian i na mocy dekretu posiada publiczną kościelną osobowość prawną.

Nowa parafia obejmuje obszar wioski Gromiec w granicach administracyjnych. Kościołem parafialnym nowo utworzonej wspólnoty jest dotychczasowa kaplica. Została ona zbudowana z kamienia w 1887 roku, zaś jej fundatorem była rodzina Sermaków. W kaplicy sprawowana jest Eucharystia w niedzielę i dni powszednie.

Proboszczem parafii w Gromcu został mianowany ksiądz Zdzisław Bury.

d11

d22